Sioen - Breakfast session Ardooie about new regulations
© Sioen

Mee aan de basis van veiligere brandweerkledij

Als één van de grootste producenten van brandweerkledij en absolute trendsetter in het begin van de jaren 1900, was Vidal Protection (dat later overgenomen werd door de Sioen groep) begaan met de veiligheid van de brandweer.

Mevrouw Sioen was alle normen en reglementeringen lichtjaren voor en besefte begin de jaren 1960 al het belang van goede beschermkledij. Ze stelde, lang voor er sprake was van ISO en EU normen, kwaliteitseisen voor haar confectie divisie op. Ze was één van de eerste Belgische bedrijven die Sioen experten uitstuurde naar verschillende werkgroepen van TC162 van CEN (Comité Européen de Normalisation).

Na de publicatie van de EC “PBM Fabrikanten-Directieve" in 1989 was Ivan Deceuninck, vandaag hoofd van R&D van Sioen Apparel, één van de deskundigen in verschillende internationale en nationale werkgroepen met een zeer grote ambitie: het opstellen van vele tientallen productnormen, in verschillende domeinen, met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen.

“ De Europese Directieve 89/686/EEG met betrekking tot PBM’s die op 1 juli 1992 in werking trad is zonder twijfel een grote stap geweest in de bescherming van werknemers.” Aldus Deceuninck.

Actieve rol

Vanaf die eerste dagen, is Sioen altijd betrokken geweest bij veiligheidsnormeringen en standaardisering. Met als resultaat dat we vandaag met verschillende mensen van Sioen actief zijn in werkgroepen op nationaal (via Mirror comités, Febelsafe, Synamap, BSIF, …) , Europees (EN normen, via European Safety Federation, ) en wereldvlak (ISO, IMO, …). Het zijn onze beste textielingenieurs en chemici die hun kennis en expertise ter beschikking stellen van de wetenschap en tegelijk van het hoger goed: bijdragen aan een veiliger maatschappij.

Deceuninck: “Afhankelijk van de werkgroep is hun rol adviserend, actief participerend, stemgerechtigd lid of soms zelfs projectvoorzitterschap. Het verhogen van de veiligheid en comfort van de eindgebruiker staat steeds centraal. Zo is Vera DeGlas, één van de mensen uit mijn R&D team, projectingenieur en niveau 1 preventie-advisieur voorzitter van de CEN sub-werkgroep over decontaminatie van brandweerkledij en/of de rol van chemisch afstotende finishes. Zij kent dit dossier als geen ander. Voor Corona vloog ze de wereld rond van Australië naar Japan, het Midden Oosten, USA, en in Europa om over dit thema te spreken.“

Waarom zijn normen van belang

Bij persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), waar brandweerkledij een deel van uitmaakt, is sprake van een uitgebreide nationale en internationale regelgeving. In elk land worden deze beheerd door nationale normalisatie-instituten. Het gaat daarbij om nationale normen, Europese normen (EN) en in het land in kwestie aanvaarde internationale normen (ISO, IEC).

Deceuninck: “Alle brandweerkledij die op de Europese markt gebracht worden, moeten voldoen aan de strenge Europese normen (EN) die onafhankelijk worden gekeurd (CE) en worden gefabriceerd door ISO 9001-gecertificeerde bedrijven en/of bedrijven die jaarlijks geaudit worden door een ‘erkend organisme’ op de productie van deze PBM’s.

Een goede zaak, aldus Deceuninck, want alleen zo kan het kaf van het koren worden gescheiden en is de drager zeker van de bescherming.

Op juridisch vlak hebben de normen een bijna regelgevende status, en zijn ze de maatstaf bij de controle op de naleving ervan. Op technisch niveau zijn deze normen een referentie geworden; of minstens een – onderbouwde - minimumspecificatie (vaak met verschillende protectieklasses) die echter altijd moet afgewogen worden met de risico-analyse van de gebruiker . Ze zijn van vitaal belang, opdat fabrikanten niet zomaar eender welk brandweerpak op de markt zouden brengen. Ze worden gebruikt om de conformiteit te beoordelen, en zijn een handvat voor controleorganen zoals arbeidsinspecties en preventie adviseurs.

Deceuninck: "Complex, zeer zeker, en wij kunnen er één en ander over vertellen. Zo is er voor ieder type gevaar een specifieke norm voor beschermkledij."

Op alle niveaus

Deceunick: “Onze mensen zijn op alle niveaus overal ter wereld actief in werkgroepen, projecten, overlegorganen en helpen als adviseurs nieuwe normen te schrijven en nationaal te duiden. Onze experts worden in hun vakgebied erkend als voortrekkers en zijn gegeerde en veelgevraagde sprekers in vakgroepen, universiteiten en congressen.”

Hieronder enkele organen waarin we actief zijn:

Weet gewoon dat er bij Sioen vele slimme mensen rondlopen, die achter de schermen op alle mogelijke manieren werken aan de allerbeste professionele beschermkledij.

In uw belang

Het kost handenvol geld, vraagt ontzettend veel tijd en energie, maar het is het ons waard. We worden er slimmer van en dat resulteert in topproducten.

Deceuninck: "Als bedrijf betekent dit inderdaad een grote inspanning. Niet alleen geven we onze beste mensen tijd en ruimte om zich in al deze organen te engageren, het is bovendien in alle uithoeken van de wereld, wat veel reis en verblijf kosten met zich meebrengt. En terwijl ze voor het groter belang bezig zijn, zijn ze niet voor Sioen aan het werk."

Hierdoor kunnen we onze producten al aanpassen lang voordat een norm in voege treedt. Kortom, onze producten evolueren voortdurend mee en lopen voorop op wat gaat komen.