Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de afbeeldingen van de SIOEN Industries-groep en van de verschillende SIOEN divisies zoals SIP Protection, Vidal Protection, Baleno, Mullion survival technology ltd, SAT, Sioen France sas, Sioen NV - Sioen apparel, SIOROM srl, hierna Sioen genoemd, gaat u akkoord en bent u gebonden aan de hier beschreven voorwaarden en aan alle voorwaarden, regelgeving en richtlijnen waaraan wordt gerefereerd. Indien u niet akkoord gaat met al deze voorwaarden, download onze afbeeldingen dan niet.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze afbeeldingen en veranderen op geen enkele manier de voorwaarden van enige andere overeenkomst die u met SIOEN, of een van de divisies van Sioen, dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen, heeft. Door deze afbeeldingen te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u ouder bent dan 18 jaar en wettelijk in staat bent om deze gebruiksvoorwaarden te accepteren. Indien u onze afbeeldingen gebruikt namens een entiteit, verklaart en garandeert u verder dat u bevoegd bent om deze voorwaarden namens die entiteit te accepteren en dat deze entiteit ermee instemt SIOEN schadeloos te stellen bij schendingen van deze voorwaarden.

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken, met of zonder kennisgeving, herzien, wijzigen of aanpassen. Uw voortgezet gebruik van de website nadat we wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden hebben gepost, houdt in dat u de gewijzigde voorwaarden accepteert. Het is uw verantwoordelijkheid om de gebruiksvoorwaarden regelmatig door te nemen.

Eigendom van de afbeeldingen

De afbeeldingen zijn eigendom van SIOEN. Tenzij anders aangegeven, zijn alle afbeeldingen eigendom van SIOEN of van de licentiegevers of externe beeldpartners van Sioen. Al deze afbeeldingen zijn beschermd door copyright, handelsimago, morele rechten, handelsmerken en andere wetgeving met betrekking tot de bescherming van intellectueel eigendom.

Het auteursrecht blijft onverminderd van kracht indien de afbeeldingen in een archief worden opgenomen, hetzij elektronisch, hetzij handmatig. Indien afbeeldingen voor redactionele doeleinden worden gebruikt, gewijzigd, gedupliceerd en/of elektronisch worden gewijzigd, moet een verwijzing naar SIOEN of een van de SIOEN divisies, dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen worden opgenomen. Commercieel gebruik of verkoop van de afbeeldingen en gegevens, zelfs in elektronisch gewijzigde vorm, is verboden.

De foto's mogen gratis worden afgedrukt, maar in het geval van gedrukte media zouden we een kopie voor onze administratie op prijs stellen. Bij gebruik van foto's in films of elektronische media volstaat een korte melding (e-mail: webmaster@sioen.be).

Gebruik van de afbeeldingen

De afbeeldingen zijn bedoeld voor klanten van SIOEN. U mag de SIOEN-afbeeldingen niet gebruiken voor enig doel dat geen verband houdt met de zaken die u doet met SIOEN.

Het is u uitdrukkelijk verboden om:

 1. één of alle SIOEN-afbeeldingen te downloaden, te kopiëren of opnieuw te verzenden zonder of in strijd met een schriftelijke licentie of overeenkomst met SIOEN;
 2. datamining, robots of vergelijkbare methoden te gebruiken voor het verzamelen of extraheren van gegevens;
 3. de beelden met behulp van framing of soortgelijke navigatietechnologie te manipuleren of anderszins weer te geven;
 4. een partij voor SIOEN-afbeeldingen te registreren, aan te melden of af te melden of pogen te registreren, aan te melden of af te melden indien u niet uitdrukkelijk bent gemachtigd om dit te doen;
 5. de SIOEN-afbeeldingen te gebruiken anders dan voor het beoogde doel;
 6. de afbeeldingen te gebruiken voor andere doeleinden dan drukwerk en redactionele doeleinden
  tenzij anders aangegeven in een schriftelijke licentie of overeenkomst met SIOEN;
 7. onze afbeeldingen te gebruiken om reclame te maken voor eigen producten of diensten (met andere woorden producten die geen verband houden met SIOEN), of om gebruikers te vragen producten of diensten van uzelf te kopen of verkopen, zonder eerst de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SIOEN te hebben verkregen;
 8. de SIOEN-afbeeldingen elektronisch te manipuleren of te wijzigen
 9. de metagegevens die zijn toegevoegd aan SIOEN-afbeeldingen te wijzigen

Dergelijk ongeoorloofd gebruik kan tevens in strijd zijn met wetgeving, inclusief maar niet beperkt tot de wetgeving die betrekking heeft op copyright- en handelsmerken, privacy en publiciteit en wet- en regelgeving met betrekking tot communicatie. U verklaart en garandeert dat u alle toepasselijke wet- en regelgeving zult naleven, inclusief maar niet beperkt tot die met betrekking tot internet, datagebruik, e-mail, privacy en de verzending van technische gegevens vanuit België of vanuit het land waar u woont.

Handelsmerken

SIOEN handelsmerken, logo's en elke andere product- of servicenaam of slogan in de afbeeldingen van SIOEN zijn handelsmerken van SIOEN en haar leveranciers of licentiegevers, en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, nagebootst of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SIOEN of de betreffende partij. U mag zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming geen metatags of andere "verborgen tekst" toepassen waarbij u SIOEN of een andere naam, handelsmerk of product- of servicenaam van SIOEN gebruikt.

Gebruik van de Flickr Guest Pass

Indien u een Flickr Guest Pass ontvangt, gaat u er automatisch mee akkoord gebonden te zijn aan alle voorwaarden die hier worden beschreven en aan alle voorwaarden, regelgeving en richtlijnen die door verwijzing zijn opgenomen. Indien u niet akkoord gaat met al deze voorwaarden, download onze afbeeldingen dan niet.

SIOEN behoudt zich het recht voor om het gebruik van de Flickr Guest Pass op elk moment stop te zetten, zonder opgaaf van redenen. De Flickr Guest Pass van SIOEN is slechts 6 maanden geldig. Indien u na deze periode een nieuwe Flickr Guest Pass nodig heeft, kunt u een verzoek sturen naar uw contactpersoon binnen SIOEN of naar webmaster@sioen.be. Indien u dit niet doet, worden uw Guest Pass verzoeken afgewezen.