Beperkte vlamverspreiding

EN ISO 15025

Bij deze test wordt de beperkte verspreiding van vlammen gemeten op verticaal georiënteerde textielstoffen (een of meer lagen), wanneer deze worden blootgesteld aan een vlam.

Gedurende 10 seconden wordt een gedefinieerde vlam op het oppervlak van de stof gericht, waarna wordt vastgesteld:

 • of de vlam de rand van de geteste stof bereikt
 • hoe lang de vlam aanhoudt
 • of de gloedemissie zich verspreidt
 • of er brandende resten zijn
 • of er een gat is gevormd.
 •  
Sioen - A firefighter suit is subjected to a flame to test its resistance

Hittetransmissie bij blootstelling aan een vlam van 80kW/m2

EN 367

Deze test bestaat uit een methode om de warmteoverdrachtindex (HTI) van materialen en materiaalsamenstellingen te vergelijken.

Elk weefselmonster wordt horizontaal blootgesteld aan een intensieve warmteflux van 80 kW/m².

De warmte die door de stof(fen) gaat, wordt gemeten met een koperen calorimeter.
De gemiddelde waarde van 3 testen wordt berekend.

 • 12 ° C: HTI12 ° komt overeen met de pijndrempel van een mens (eerstegraads brandwonden).
 • 24 ° C: HTI24 ° komt overeen met tweedegraads brandwonden van de menselijke huid (blaren).

HTI24-HTI12 is de reactietijd tussen + 12 ° C en + 24 ° C.

De EN 367-test geeft een indicatie van 2 prestatieniveaus in de EN 469-norm: een lager beschermingsniveau, Xf1 en een hoger beschermingsniveau Xf2.

Sioen - A test in which a fabric sample is exposed horizontally to an intensive heat flux

Blootstelling aan een stralingswarmte

EN ISO 6942

Bij de EN ISO 6942-test worden de stoffen blootgesteld aan een intensieve stralingswarmte van 40 kW / m 2 en worden de waarden voor de RHTI12 (eerste graads brandwonden) en de RHTI24 (tweede graads brandwonden) en die voor de RHTI24 -RHTI12, de reactietijd, vastgesteld.

De EN ISO 6942 geeft een indicatie van twee prestatieniveaus in de EN 469-norm: een lager beschermingsniveau Xr1 en een hoger beschermingsniveau Xr2.

Sioen - A radiant heat system is shown

Treksterkte van buitenste weefsels na blootstelling aan een stralingswarmte van 10 kW/m2 in overeenstemming met EN ISO 6942

EN ISO 13934‑1

De stoffen worden getest na een voorafgaande behandeling en na blootstelling aan een stralingswarmteflux van 10 kW/m 2 . De weerstand van de stof dient hoger te zijn dan 450N om resistentie van de kleding te garanderen.

Sioen - The tensile strength of an outer fabric is tested

Thermische weerstand van elk materiaal bij 180°C

ISO 17493

Tijdens de ISO 17493-test worden alle materialen gedurende 5 minuten blootgesteld aan een temperatuur van 180 ° C. Niet één van de materialen van het kledingstuk (stoffen, ritsen, draad, striping ...) mag ontbranden, smelten of een krimp van meer dan 5% vertonen.

De gebruikte accessoires moeten aan het einde van de test nog goed functioneren.

Sioen - A detail of a Sioen Fire suit is shown

Treksterkte van de buitenste laag

EN ISO 13934-1 (buitenste laag)

Bij deze test moet het materiaal een minimale treksterkte hebben van 450N.

Sioen - the tensile strength of a fluorescent fabric is tested

Treksterkte van de naden

EN ISO 13935‑2

De belangrijkste naden van het buitenmateriaal moeten een minimale treksterkte hebben van ≥ 225N.

Sioen - A close-up of a tensile strength test

Scheursterkte

EN ISO 13937‑2

Het buitenmateriaal moet een minimale scheursterkte hebben van 25N als de stof al een scheur vertoont.

Sioen - A fabric is held by a tear system and torn apart

Waterafstotendheid (spray test)

EN 24920

Deze norm geeft een indicatie van de waterafstotendheid van de oppervlaktestoffen.
De testmaterialen dienen voorafgaand aan de test te worden gewassen en gedroogd in overeenstemming met de specificaties van de fabrikant.

Het oppervlaktemateriaal moet een minimumscore van 4 behalen (5 is de hoogste score). De test dient zelfs te worden uitgevoerd als het complex een waterdichte laag bevat.

Sioen - Water is sprinkled on a fabric to test the water repellency

Dimensionale afwijking

ISO 5077

Bij deze test wordt vastgesteld of de materialen na het wassen niet zijn gekrompen of vervormd.
De dimensionale afwijking dient na 5 was- en droogbeurten in beide richtingen gelijk of kleiner te zijn dan + of - 3%. Elke materiaallaag (of de verschillende componenten van een complex voor kleding met meerdere lagen) dient zowel afzonderlijk als in de betreffende samenstelling te worden getest.

Sioen - Someone is using a measuring tape

Weerstand tegen penetratie door vloeibare chemicaliën

EN ISO 6530

De materialen dienen te worden gewassen en gedroogd in overeenstemming met de specificaties van de fabrikant voordat ze worden getest.

De chemische producten worden gedurende 10 seconden op het materiaal aangebracht. Het samengestelde materiaal mag in geen geval penetratie tot in het binnenoppervlak vertonen (penetratie 0%) terwijl de afstoting meer dan 80% dient te zijn.

 
Gebruikte chemicaliën
NaOH natrium hydroxide 40%
HCI zoutzuur 36%
H2SO4 zwavelzuur 30%
C8H10 Ortho-xyleen 100%
Sioen - A fabric is held by a system and its resistance to liquid chemicals is tested

Waterdampweerstand

EN 31092

De gehele samenstelling wordt getest om het ademend vermogen van het complex vast te stellen. Bij deze norm worden 2 weerstandsniveaus bepaald die het ademend vermogen beperken:

Niveau 1 = Z1

Hoger dan 30 Pa/W m² (< 45 Pa/W m²)
De waterdampweerstand is hoog, het kledingstuk heeft een slecht ademend vermogen. De EN 469 waarschuwt ervoor dat een hoge waterdampweerstand een verhoogd risico op brandwonden door waterdamp kan veroorzaken.

Niveau 2 = Z2

≤ 30m² Pa/W
Door een lagere waterdampweerstand heeft het kledingstuk een beter ademend vermogen. Een belangrijke opgemerking is dat pakken zonder membraan veel meer ademend vermogen hebben (< 10m²Pa/W).

Sioen - Several fabrics are on a metal grid next

Waterpenetratieweerstand

EN 20811

Bij deze test wordt het complex onderworpen aan hydrostatische druk. De weerstand tegen waterpenetratie dient een van de volgende niveaus te bereiken:

 1. Niveau 1 Y1 < 20 kPa: voor de onderdelen van het kledingstuk zonder waterdichte barrière
 2. Niveau 2 Y2 ≥ 20 kPa: voor de onderdelen van het kledingstuk met een waterdichte barrière
 3.  
Sioen - a water penetration test is performed

Wilt u de testen met eigen ogen zien?

Als klant heeft u de mogelijkheid om de testen in ons in-house laboratorium te komen bekijken. Zo kunt u de extreem hoge kwaliteit van onze producten zelf waarnemen. Neem gerust contact op met ons team om meer te weten te komen over deze mogelijkheid.