Sioen Fire heeft altijd de beschermers beschermd en we zullen dat blijven doen. Zelfs met de meest intensieve training en de beste brandweerkleding, vallen er elk jaar nog steeds doden onder brandweerlieden. Niet alleen veroorzaken hittestress, brandwonden etc. tijdens brandweerinterventies gevaarlijke situaties, soms worden brandweerlieden ook aangevallen door de mensen die ze beschermen. Sioen Fire zal brandweerpakken blijven innoveren om de best mogelijke bescherming te bieden

Daarnaast levert Sioen Fire al een enorme inspanning om de decontaminatie van pakken te verbeteren en nieuwe processen te ontwikkelen die giftige stoffen nog beter kunnen elimineren. Onze R&D-afdeling leert elke dag meer over het decontamineren van brandweerpakken dankzij uitgebreide testen in onze eigen laboratoria.

Er is een sterk verband tussen natuurbranden en klimaatverandering. Veel gebieden zijn warmer en droger geworden door klimaatverandering. Niet alleen de brand zelf kan zeer bedreigend en dodelijk zijn voor mens en dier, ook de rook kan een onmiddellijke bedreiging vormen voor de volksgezondheid. Daarnaast zullen de veranderende weersomstandigheden als gevolg van de opwarming van de aarde mogelijk meer stormen, hogere windsnelheden en meer overstromingen veroorzaken.

Al die natuurrampen zullen het aantal interventies van brandweerlieden doen toenemen.

Sioen Fire wil niet alleen een voorbeeld zijn door kwaliteitsproducten te produceren, maar ook door het toepassen van duurzame productieprocessen. Ons R&D-team werkt voortdurend aan het vinden van nieuwe oplossingen. Sioen produceert voor andere markten al een aantal biologisch afbreekbare, technische textielen die geen enkele impact hebben op het milieu. Het zal echter meer tijd en onderzoek vergen om soortgelijke processen bij Sioen Fire te introduceren.

We hebben overigens al een polyesterrecycling-unit in onze spinnerij in Moeskroen, België en ook voor Sioen Fire willen we op deze lijn voortzetten.

Bekijk ons Manifest voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor meer informatie.