Eindelijk een EN 471 vest van klasse 3 beschikbaar!

Naast collectieve maatregelen (afbakening en signalisatie van de interventieplaats) zijn persoonlijke beschermingsmiddelen minstens even belangrijk om de risico's te verminderen.

In samenwerking met verschillende instanties hebben we specifieke hogezichtbaarheidskledij ontwikkeld die beantwoordt aan klasse 3 van de EN 471 norm. Deze klasse duidt het hoogste prestatieniveau aan en biedt de beste zichtbaarheid.

In België moet elke brandweerman die zich op de openbare weg bevindt, signalisatiekledij van klasse 3 dragen (ministeriële omzendbrief). Dit kan door op het interventiepak een vest te dragen. Deze vesten beantwoorden ook aan de EN ISO 14116 norm voor beperkte vlamverspreiding index 1.

Daarnaast moet de kledij duidelijk aanduiden dat de persoon deel uitmaakt van het brandweerkorps. Dit wordt mogelijk gemaakt door het gebruik van letters in fluorescerende kleuren. Om te voldoen aan de voorwaarden is het dragen van een vest van klasse 3 in combinatie met interventiekledij voor brandweer noodzakelijk.

Ze zijn onmiddellijk beschikbaar in de volgende uitgaven:

  • 1VWA FY1: Brandweerman (fluogeel)
  • 1VWA FC1: Onderofficier (fluo-oranje)
  • 1VWA FR1: Officier (fluorood)

Contacteer ons voor meer info!

Meer nieuws

Archief